Telefonická podpora pondělí až pátek 9.00 - 15.00 sobota neděle zavřeno

Vario Classic Spray 300 ml collonil

Kód: 6595/UNI
Novinka
Značka: Collonil
235 Kč / ks
Skladem (>3 ks)
Velikost
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.
Můžeme doručit do:
31.05.2024

Barva neutrální

Detailní informace

Detailní popis produktu

Vario impregnační a zároveň ošetřující sprej je vhodný na všechny materiály, zejména kůži, textil, lakované a metalické materiály, syntetické materiály, exotické materiály, kožešiny, ale i strečové materiály a plsť.

Sprej chrání před vlhkostí a hloubkovým znečištěním, dodává výživu materiálům  a osvěžuje jejich barvy.

Sprej lze použít na obuv, oblečení, kožešiny, kabelky i další galanterii.

 

Návod na použití:

Před použitím je potřeba sprej protřepat a poté rovnoměrně nastříkejte ze vzdálenosti cca 20 cm.

Během aplikace se na materiálu se nesmí tvořit kapky.

Raději proveďte aplikaci v malém množství a opakovaně.

Nechte zaschnout.

Pak hladkou kůži přeleštěte hadříkem, česanou kůži zdrsněte krepovým kartáčkem a kožešiny rozčešte kartáčkem.

Pro základní impregnaci před prvním použitím aplikujte min. 3x.

Po každých osmi až deseti nošení je nutné tento impregnační nástřik obnovit.

 

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ 

Signální slovo: Nebezpečí!


Nebezpečné komponenty k etiketování: Uhlovodíky, C6-7, n-alkany, isoalkany, cyklické, <5% n-hexanu.


Standardní věty o nebezpečnosti:


H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.


H315 Dráždí kůži.


H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.


H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.


Pokyny pro bezpečné zacházení:


P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.


P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.


P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.


P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.


P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.


P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.


P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.


P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.


P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.


P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.


P501 Odstraňte obsah / obal jako nebezpečný odpad, předejte ho provozovateli zařízení pro nakládání s odpady příslušného druhu a kategorie, nesměšujte s domovním odpadem

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole: