Telefonická podpora pondělí až pátek 9.00 - 15.00 sobota neděle zavřeno

Reiniger čistící sprej 200 ml Collonil

Kód: 6589/UNI
Novinka
Značka: Collonil
198 Kč / ks
Skladem (>3 ks)
Velikost
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.
Můžeme doručit do:
31.05.2024

Barva neutralní

Detailní informace

Detailní popis produktu

Čistící sprej s velkou účinností , který intenzivně likviduje skvrny a nečistoty z kůže a textilu.

Sprej je vhodný na všechny druhy kůže.

Odstraňuje i zbytky starých nánosů krémů.

Po použití čistícího spreje kůži ošetřete impregnačním sprejem.

Jak použít:

Skvrny přestříkáme a rychle vytřeme lněným hadříkem (popř. postup opakujeme).

Po zaschnutí useň ošetříme vhodným pečujícím nebo impregnačním přípravkem.

 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ 

Signální slovo: Nebezpečí!


Nebezpečné komponenty k etiketování: Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane


Standardní věty o nebezpečnosti:


H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.


H315 Dráždí kůži.


H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.


H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.


Pokyny pro bezpečné zacházení:


P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.


P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.


P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.Zákaz kouření.


P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.


P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.


P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.


P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.


P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.


P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.


P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.


P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.


P501 Odstraňte obsah / obal jako nebezpečný odpad, předejte ho provozovateli zařízení pro nakládání s odpady příslušného druhu a kategorie, nesměšujte s domovním odpadem.


Nařízení (ES) č. 648/2004 o detergentech / Označování obsahu: alifatické uhlovodíky 30%

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole: