Telefonická podpora pondělí až pátek 9.00 - 15.00 sobota neděle zavřeno

Bleu Shoe Fresh 100 ml Collonil

Kód: 6613/UNI
Novinka
Značka: Collonil
181 Kč / ks
Skladem (>3 ks)
Velikost
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.
Můžeme doručit do:
31.05.2024

Barva neutrální

Detailní informace

Detailní popis produktu

Bleu shoe fresh je hygienický deodorant do obuvi odstraňující nepříjemné pachy a poskytující příjemnou, dlouhotrvající svěží vůni. Má snadné použití díky systému „Easy Bleu“.

-otočte sprej dnem vzhůru

-vložte do bot

-zatlačte na sprej

-nastříkejte do obuvi

-nechte uschnout

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Signální slovo: Nebezpečí!


Standardní věty o nebezpečnosti:


H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.


H319 Způsobuje vážné podráždění očí.


H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.


Pokyny pro bezpečné zacházení:


P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.


P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.


P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.


P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.


P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.


P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.


P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.


P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.


P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.


P501 Odstraňte obsah / obal jako nebezpečný odpad, předejte ho provozovateli zařízení pro nakládání s odpady příslušného druhu a kategorie, nesměšujte s domovním odpadem

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole: