Telefonická podpora pondělí až pátek 9.00 - 15.00 sobota neděle zavřeno

Carbon Lab Starter Kit pro ošetření bot Collonil

Kód: 6604/UNI
Novinka
Značka: Collonil
461 Kč / ks
Skladem (3 ks)
Velikost
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.
Můžeme doručit do:
31.05.2024

Sada/kit je vhodná/ý pro všechny materiály.  

Detailní informace

Detailní popis produktu

Carbon Lab Starter Kit je startovací sada ze série CARBON obsahující čisticí pěnu pro čištění bot, vysoce účinný ochranný sprej pro impregnaci a ochranu bot. Tuto soupravu doplňuje nejen čisticí kartáč ale také čisticí rukavice. Sada je vhodná pro všechny materiály. 

Návody k použití 

ČISTÍCÍ PĚNA:

  • Je účinná čistící pěna pro všechny materiály.
  • Je potřeba nastříkat tuto pěnu na čistící kartáč ze vzdálenosti přibližně 1 cm, rovnoměrně ji rozetřít na obuv a zapracovat.
  • Nakonec odstranit nečistoty a přebytečnou pěnu navlhčenou čistící rukavicí.OCHRANNÝ SPREJ:

  • Velice účinná ochrana všech materiálů před vlhkostí a nečistotami ve spreji.
  • Je potřeba nastříkat na suchou obuv ze vzdálenosti cca. 30 cm a nechat zaschnout.ČISTÍCÍ KARTÁČ:

  • Tento čisticí kartáč se používá pro odstranění hrubých nečistot z boty před mokrým čištěním čistící pěnou.
  • Je také vhodný také pro nanášení čistící pěny a pro zdrsnění semiše nebo nubuku.ČISTÍCÍ RUKAVICE 

  • Čistící rukavice jsou z mikrovlákna pro intenzivní čištění a péči.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

Carbon Cleaning Foam 50 ml


Signální slovo: Nebezpečí!


Standardní věty o nebezpečnosti:


H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.


Pokyny pro bezpečné zacházení:


P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.


P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.


P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.


P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.


P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.


P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.


P501 Odstraňte obsah / obal jako nebezpečný odpad, předejte ho provozovateli zařízení pro nakládání s odpady příslušného druhu a kategorie, nesměšujte s domovním odpadem.

Carbon Protecting Spray 50 ml


Signální slovo: 
Nebezpečí!


Nebezpečné komponenty k etiketování:


Uhlovodíky,C11-12,isoalkany,<2% aromatické uhlovodíky


Uhlovodíky ,C6-7,n-alkany, isoalkany, cyklické, <5% n-hexanu.


Standardní věty o nebezpečnosti:


H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.


H315 Dráždí kůži.


H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.


H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.


Pokyny pro bezpečné zacházení:


P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.


P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.


P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.


P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.


P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.


P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.


P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.


P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.


P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.


P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.


P501 Odstraňte obsah/obal, jako nebezpečný odpad, předejte ho provozovateli zařízení pro nakládání s odpady příslušného druhu a kategorie, nesměšujte s domovním odpadem.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole: