We ship all over Europe. Wherever you might be in Europe, we deliver!

Formuláře pro odstoupení od smlouvy

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

Oznamuji, že tímto v zákonné lhůtě 14-ti dnů odstupuji od následující smlouvy:

Číslo objednávky: …………………………………………………………………………………………………………………………………

Číslo daňového dokladu: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Název a kód zboží: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Datum objednání zboží (uzavření kupní smlouvy): ……………………………………………………………………………….

Datum obdržení zboží: …………………………………………………………………………………………………………………………

Jméno a příjmení kupujícího: ……………………………………………………………………………………………………………….

Bydliště kupujícího: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Emailová adresa kupujícího: ………………………………………………………………………………………………………………..

Kontaktní telefon kupujícího: …………………………………………………………………………………………………………….

Prosím o vrácení kupní ceny na účet číslo: …………………………………………………………………………………………..

Důvod odstoupení: 

 

 

 

Název a adresa prodávajícího a kam zaslat zboží  nepoužívané, v původním obalu a s původními visačkami. Nezapomeňte přiložit fakturu.  Další informace ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

ZDRAVÁ  OBUV /AUTHENTICA

Hala Prologis DC1, vchod F
Syrovice 688
664 67 Syrovice

IČ  10924060 DIČ CZ10924060

Internetová stránka eshopu: www.zdrava-obuv-eshop.cz   E-mail prodávajícího: zdravaobuv@email.cz

Telefon prodávajícího: +420 778 061414

 /

V ……………… dne …………….                                                  Podpis  ……………………………………