We ship all over Europe. Wherever you might be in Europe, we deliver!

Jak odstoupit od kupní smlouvy

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Samozřejmě je možné odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy upravuje § 1829 odst. 1 občanského zákoníku. Pokud jste si Váš nákup rozmysleli, nebo jste-li nespokojeni s libovolnou položkou ve Vaší objednávce, ZDRAVÁ OBUV Štěpánková & C. s.r.o. poskytuje záruky na vrácení peněz do 14 dnů od převzetí zboží, pouze ale za předpokladu, že je model v původním stavu, tzn. nenošený a s původními visačkami. Zejména to znamená, že zboží nesmí být poškozené, znečištěné, bez zápachů nebo vyprané, bez chlupů Vašich domácích mazlíčků, pozměněné nebo opotřebované. Nezbytnou podmínkou je také to, že veškeré etikety a štítky jsou stále neporušené a připevněné na zboží.

 
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá  ZDRAVÁ OBUV Štěpánková & C. s.r.o. bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy zboží, které od naší společnosti obdržel, a to na své náklady.
 
Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
  
Spotřebitel odpovídá naší společnosti pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu společnost bez zbytečného odkladu, peníze vrátíme nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, na váš bankovní účet. SPOLEČNOST ZDRAVÁ OBUV není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží naší společnosti odeslal.
 
Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi aší společností a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má SPOLEČNOST ZDRAVÁ OBUV právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

Odstoupení od smlouvy je účinné, pokud je prokazatelně odeslání do 14 dnů od převzetí plnění. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, v čehož důsledku nedojde k prokazatelnému doručení odstoupení od smlouvy v uvedené lhůtě (např. pouhé zaslání vráceného zboží bez projevu vůle o odstoupení od smlouvy), nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

 

VRÁCENÍ ZBOŽÍ NA ADRESU

ZDRAVÁ  OBUV /AUTHENTICA

Hala Prologis DC1, vchod F
Syrovice 688
664 67 Syrovice