We ship all over Europe. Wherever you might be in Europe, we deliver!

Formulář pro výměnu zboží

FORMULÁŘ PRO VÝMĚNU ZBOŽÍ

Vaše údaje:

Jméno a příjmení ……………………………………………………………………………………………………………………

Adresa ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Email …………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

ZDRAVÁ OBUV Štěpánková & C. s.r.o.  adresa pro zaslání 

ZDRAVÁ  OBUV /AUTHENTICA

Hala Prologis DC1, vchod F
Syrovice 688
664 67 Syrovice

Číslo dokladu ………………………………………………………………………………………………………………………….

Číslo objednávky ……………………………………………………………………………………………………………………

Datum prodeje ………………………………………………………………………………………………………………………

Název produktu  ……………………………………………………………………………………………………………………..

Ks + velikost……………………………………………………………………………………………………………………………..

Cena …………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Výměna zboží za .………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

V………………………………….. dne…………………………………………

PODPIS …………………………………………………………………………...