We ship all over Europe. Wherever you might be in Europe, we deliver!

Formulář pro výměnu zboží

FORMULÁŘ PRO VÝMĚNU ZBOŽÍ

Vaše údaje:

Jméno a příjmení ……………………………………………………………………………………………………………………

Adresa ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Email …………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

SPOLEČNOST ZDRAVÁ OBUV ŠTĚPÁNKOVÁ &CIAVARRELLA /PŘEŠTĚNICE 37 /39901 PŘEŠTĚNICE

Číslo dokladu ………………………………………………………………………………………………………………………….

Číslo objednávky ……………………………………………………………………………………………………………………

Datum prodeje ………………………………………………………………………………………………………………………

Název produktu  ……………………………………………………………………………………………………………………..

Ks + velikost……………………………………………………………………………………………………………………………..

Cena …………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Výměna zboží za .………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

V………………………………….. dne…………………………………………

PODPIS …………………………………………………………………………...